Privacy Policy

Als Cyclesport vinden we het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

Cyclesport is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder leggen wij uit hoe we bij Cyclesport en op onze website www.cyclesport.nl met persoonsgegevens omgaan, wat de rechten zijn en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

Als u het interessant vindt, kunt u op de website www.hulpbijprivacy.nl uitgebreide onafhankelijke informatie vinden over de Europese privacywetgeving. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is.

Cyclesport verwerkt persoonsgegevens doordat u onze websites weleens heeft bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens
- e-mailadres
- telefoonnummers
- fietsregistratienummer
- klantnummer
- bank- en betaalgegevens
- IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat
- gegevens over activiteiten op onze website
- informatie over bestellingen, afspraken en facturen
- reviews: een beoordeling van onze service/producten
- beelden van beveiligingscamera’s
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door te solliciteren, via de chat-mogelijkheid op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cyclesport verwerkt persoonsgegevens omdat:

 • wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of
 • u hier toestemming voor heeft gegeven, en/of
 • wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om u marketingaanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of
 • we daartoe wettelijk verplicht zijn

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van een afspraak, bestelling en/of betaling
 • om goederen en diensten af te leveren
 • om te kunnen bellen, SMS’en of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over acties en aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken
 • om gepersonaliseerde reclame te tonen
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om u optimaal te kunnen helpen als u een vraag, probleem of klacht heeft over onze producten en diensten
 • om op onze website een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw interesses en voorkeuren
 • voor de afhandeling van speciale promoties
 • analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten, diensten en applicaties
 • het behandelen van een sollicitatie of stage-aanvraag
 • voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude

Cyclesport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Er zijn enkele speciale situaties die we hieronder extra toelichten.

Camerabeveiliging

Onze vestigingen kunnen voorzien zijn van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen. De camerabeelden worden na maximaal zes weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek door een recherchebureau of de politie.

Gebruikmaken van ons wifi-netwerk

Tijdens een bezoek aan een van onze vestigingen kunt u gebruikmaken van wifi. Zodra u bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt Cyclesport alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifi-netwerk blokkeren.

Sollicitaties

Op onze website vermelden wij o.a. openstaande vacatures. We bieden de mogelijkheid om online op een vacature te reageren, een open sollicitatie te doen of u aan te melden voor een stageplek.

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, competenties, vaardigheden, hobby’s, referentie, beschikbaarheid, cv en motivatiebrief en natuurlijk de functie waarop gesolliciteerd is. Als u zelf voor die mogelijkheid heeft gekozen, kunnen ook de gegevens van uw LinkedIn-profiel worden verwerkt. Overige informatie zal alleen na uw toestemming in ons systeem worden opgenomen.

Geadresseerde post van Cyclesport

Wij kunnen onze bestaande klanten brieven met bijvoorbeeld een herinnering voor een servicebeurt sturen. Het kan zijn dat de gegevens in de brief niet (meer) kloppen. Of misschien stelt u deze service niet op prijs en ontvangt u liever geen post meer.  Laat dit dan weten aan onze klantenservice via [email protected]. Vermeld in ieder geval uw naam, adres en het kenteken dat in de brief staat. 

Overigens kunt u ook zelf via Postfilter.nl aangeven van welke bedrijven u geen reclamepost meer wilt ontvangen. Ons DM-bureau is verplicht om aan de hand van de informatie van Postfilter.nl te controleren of een brief wel naar een bepaald adres mag worden verstuurd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cyclesport bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als de informatie nodig is voor interne analyses en rapportages, anonimiseren we de gegevens. De informatie is dan niet meer naar een unieke persoon te herleiden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • naam/contactgegevens, bestellingen en afspraken: 
  zolang u actief klant bij ons bent; als u 5 jaar geen aankoop meer heeft gedaan;
 • factuurgegevens: zolang u actief klant bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt;
 • klant beoordelingen (reviews): worden anoniem op de website gepubliceerd, op uw verzoek verwijderen we de beoordeling;
 • speciale acties: wij bewaren de verstrekte gegevens na afloop om de actie te kunnen afhandelen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden; hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie;
 • camerabeelden: maximaal 6 weken, tenzij de beelden bijv. nodig zijn voor onderzoek ;
 • voor trainingsdoeleinden opgenomen telefoongesprekken: maximaal 1 maand;
 • correspondentie met onze klantenservice: maximaal 5 jaar;
 • sollicitatie/stage: de door uw verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, bewaren we de gegevens tot 1 jaar. Heeft u de baan of stageplek gekregen en komt u in dienst bij Cyclesport, dan worden uw gegevens onderdeel van uw personeelsdossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cyclesport schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening ook andere bedrijven (‘derden’) in. Dit kunnen bedrijven zijn die we inschakelen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals mediabureaus, drukkerijen, e-mail- en postverwerkers), onze overige dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cyclesport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Uw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan andere derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cyclesport maakt op haar websites gebruik van cookies en andere technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in uw winkelwagen te plaatsen of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Ook kunnen andere partijen (bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven) inzicht krijgen in uw surfgedrag. Daardoor wordt het mogelijk dat zij gepersonaliseerde advertenties tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over de verschillende soorten cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt uw overigens ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De manier waarop uw dit kunt doen, verschilt per browser. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet toe te staan, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken. 
Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cyclesport. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij (in het kader van een overeenkomst) van u hebben in een computerbestand naar uw of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]  of ons postadres dat onder ‘Contactinformatie’ staat vermeld. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook echt door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Een handig hulpmiddel hierbij is de KopieID app van de Rijksoverheid. Met deze app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van een identiteitsbewijs.

Opslag van uw gegevens

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Soms worden bepaalde gegevens die we verzamelen, doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Als hiervan sprake is, zorgen wij dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cyclesport neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Cyclesport tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan ‘https://’ en het slotje in de browser. 
Bovendien zijn alle personen die namens Cyclesport van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Websites van derden

Op onze websites treft u links aan naar andere websites. Cyclesport is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze Privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
Cyclesport Holding BV
Afdeling privacy
Kerklaan 33
7311 AB Apeldoorn

U kunt uw vraag natuurlijk ook via e-mail stellen. Stuur dan een e-mail naar [email protected].  

Cyclesport wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om (als daar aanleiding toe is) een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan nodig zijn dat we de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken. We adviseren u daarom om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie van de privacyverklaring is gepubliceerd. Dit kan via www.cyclesport.nl/privacy of via de link ‘Privacyverklaring’ onderaan onze e-mails.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op januari 2022.

* Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
Mijn account
Om van onze voordelen te genieten dient u in te loggen
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen